Elastyczne usługi wsparcia na miejscu

Nasi asystenci będą wspierać Cię w wykonywaniu różnych prac związanych z centrum danych, dzięki czemu możesz przydzielić swój własny zespół pomocy technicznej do innych zadań. Asystenci mogą wykonywać ręczne i administracyjne zadania związane z infrastrukturą (np. okablowanie lub wymiana komponentów), monitorować sprzęt i oprogramowanie, eskortować po centrum danych zewnętrznych dostawców usług wsparcia technicznego, którzy nie posiadają odpowiednich uprawnień, a także wykonywać wiele innych zadań.

Wsparcie dla poprawy wydajności

Skuteczna obsługa bezpośrednia Twojego centrum danych

Oszczędność czasu i pracy

Nie każdy z oddziałów Twojej firmy wymaga przeszkolonych pracowników IT. Twoi administratorzy będą mieć więcej czasu na podstawową działalność.

Oszczędności

W przypadku zawarcia umowy generalnej możesz zyskać do 50% zniżki z minimalnym zamówieniem miesięcznym. Można również zamówić obsługę bezpośrednią, zależnie od potrzeb.

Wiedza dostępna na miejscu

Nasi specjaliści są Twoimi niezawodnymi partnerami, którzy wspierają zespół IT na miejscu.

Błyskawiczne reagowanie przez całą dobę

W razie konieczności dokonania szybkiej konserwacji, wdrożenia, naprawy lub wyłączenia sprzętu możesz zwrócić się do naszych profesjonalistów przez całą dobę z prośbą o wsparcie Twojego wewnętrznego zespołu IT.

Środki zapobiegawcze

Możesz również zwrócić się do naszych specjalistów ds. obsługi bezpośredniej w sprawie monitorowania centrum danych oraz usług utrzymania, wsparcia technicznego oraz zarządzania kryzysowego. Możesz również zamówić usługi zdalnej administracji, instalacji i rozwiązywania problemów

Elastyczność i indywidualne podejście

Współpracujemy z klientami w celu opracowania planu kosztów, który najlepiej odpowiada ich potrzebom operacyjnym, umożliwiając elastyczne reagowanie na specyficzne wymagania.

Obsługa bezpośrednia oraz uniwersalny mechanizm wsparcia

Obsługa bezpośrednia stanowi uzupełnienie naszych usług konserwacji oraz zapewnia pomoc w kwestii zapobiegania problemom oraz prac administracyjnych. Podobnie jak w przypadku naszych usług serwisowych oferujemy zróżnicowane umowy dotyczące poziomu usług dopasowane do potrzeb oraz możemy je rozszerzyć o zewnętrznych pracowników IT.

Usługa eskortowania

Możemy eskortować po centrum danych zewnętrznych dostawców usług, którzy nie posiadają odpowiednich uprawnień.

Kontrole

Przeprowadzamy regularne kontrole, aby odpowiednio wcześnie wykrywać potencjalne awarie.

Usługa okablowania

Możemy świadczyć usługi okablowania strukturalnego oraz w architekturze Top of Rack dla Twojego centrum danych.

Środki zapobiegawcze

Możesz zapewnić pełną ochronę swoich systemów o wysokiej wydajności dzięki naszej szerokiej gamie usług, takich jak zdalna administracja, instalacja i rozwiązywanie problemów.

Montaż i demontaż

Demontujemy stare systemy serwerów oraz zorganizujemy odbiór i utylizację starego sprzętu. Dbamy również o nowe systemy, przygotowując sprzęt zgodnie z osobistymi wymaganiami klienta.

Dokumentacja

Zapewniamy szczegółową dokumentację okablowania i konfiguracji sprzętu.

Wymiana

Możemy wymienić Twój sprzęt (np. taśmy).

Relokacja

Zapewniamy bezproblemową relokację elementów sprzętowych w Twoim centrum danych.