Konserwacja i naprawa w warunkach laboratoryjnych

W naszym centrum naprawczym doskonale wykwalifikowani technicy dokonują przeglądów i napraw sprzętu IT oraz urządzeń elektronicznych wszystkich głównych marek. Możemy naprawiać i odnawiać sprzęt w środowisku systemów IT klienta oraz sprawdzić sprawność techniczną wszystkich komponentów IT.

Oprócz centrum naprawczego skupiamy się również na sektorze opieki zdrowotnej. Oferujemy wsparcie i usługi dostosowane do potrzeb oraz jesteśmy w stanie pewnie pracować z infrastrukturą krytyczną zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymogami i standardami jakości. Nasi pracownicy są przeszkoleni i upoważnieni do prowadzenia napraw i kontroli bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami każdego z producentów.

Usługi naprawy systemów IT

Prowadzimy naprawy i kontrole oraz udzielamy gwarancji.
 • Przeglądy i naprawy sprzętu IT oraz urządzeń elektronicznych wszystkich głównych marek
 • Testy funkcjonalne w środowisku specyficznym dla danego klienta
 • Gwarancja naprawy (6 miesięcy od daty dostawy ostatniej części)

Informatyka w służbie zdrowia

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie doradztwa i rozwiązań klinicznych.
 • Indywidualne plany serwisowe dla krytycznej infrastruktury
 • Umowy serwisowe dostosowane do potrzeb
 • Obsługa systemów wszystkich głównych marek

Konserwacja i naprawy na najwyższym poziomie

Nasze centrum naprawcze odpowiada za aktualizację i modernizację Twoich systemów IT oraz sprzętu.

Doskonale wykwalifikowani technicy

Nasze centrum naprawcze zatrudnia doskonale wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie certyfikaty i upoważnienia.

Niestandardowe środowisko systemu

Testujemy funkcjonalność komponentów IT w środowiskach specyficznych dla danego klienta.

Wymiana części zużytych części

Wymieniamy wadliwe części na nowe komponenty wysokiej jakości.

Szybkie naprawy

Naprawy sprzętu IT trwają średnio 5–10 dni, a w przypadku krytycznych komponentów systemu, jeśli sytuacja tego wymaga, znacznie szybciej.

Usługi naprawcze dla opieki zdrowotnej

Zapewniamy globalne usługi naprawcze dla urządzeń diagnostycznych i analitycznych zgodnie ze specyfikacją każdego z producentów

Kompleksowe usługi

Oferujemy przeglądy i naprawy,
kontrolę i zapewnienie jakości, audyty, dokumentację, logistykę i wysyłkę sprzętu.

Bezpieczne środowisko

Nasze centrum napraw jest zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób i posiada strefę chronioną przed wyładowaniami elektrostatycznymi, aby zapobiec zanieczyszczeniom.

Przegląd i naprawa sprzętu IT oraz urządzeń elektronicznych

Jednym z najważniejszych działów firmy Technogroup jest centrum naprawcze, gdzie doskonale wykwalifikowani technicy dokonują przeglądów i napraw sprzętu IT oraz urządzeń elektronicznych wszystkich głównych marek w warunkach laboratoryjnych.

Testujemy monitory, zasilacze, biblioteki taśmowe, napędy taśmowe, systemy UPS i wiele innych urządzeń elektronicznych.

Zapewniamy pełną funkcjonalność wszystkich komponentów w ramach środowiska systemowego specyficznego dla danego klienta. Wymieniamy wadliwe części oraz wszystkie zużyte elementy na nowe komponenty wysokiej jakości. Nasza pełna gwarancja naprawy zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Każda naprawa trwa średnio 5-10 dni (od momentu odebrania wadliwych części w centrum naprawczym do ich odesłania). Na życzenie klienta możemy przeprowadzić testowanie i naprawę krytycznych elementów systemu z bardzo krótkim czasem realizacji

Naprawa i konserwacja części komputerowych

Naprawa na miejscu

Infolinia awarii ISO z pojedynczym punktem kontaktu w Technogroup

Usługa aktualizacji i uaktualniania oprogramowania

Konserwacja sprzętu

Konserwacja monitoringu i obsługa zdarzeń

Specjalizacja w sektorze opieki zdrowotnej

Błyskawiczny rozwój technologii informatycznych w sektorze opieki zdrowotnej sprawia, że technika medyczna stała się dziedziną o obiecującej przyszłości opartą na zaawansowanych technologiach. Profesjonalne użytkowanie, pielęgnacja i konserwacja nowoczesnego sprzętu medycznego wymaga wysokich kwalifikacji. Wyroby medyczne muszą spełniać ścisłe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności z uwagi na ich bezpośredni wpływ na dobro pacjenta.

Firma Technogroup zdobyła reputację dostawcy usług informatycznych, który spełnia wymogi najbardziej rygorystycznych standardów, lecz nie wszyscy wiedzą, że w ciągu ostatnich kilku lat rozszerzyliśmy naszą ofertę oraz świadczymy usługi naprawcze w całej Europie dla wiodących producentów sprzętu diagnostycznego i analitycznego wykorzystującego technologie biosensorowe. Nasi specjaliści opracowują plany serwisowe dostosowane do konkretnych wymagań klinicznych. Stworzyliśmy nawet dodatkowe warunki przestrzenne dla sektora technologii medycznej.

Najwyższe kompetencje w zakresie doradztwa i rozwiązań

Udowodniliśmy swoje kompetencje w ramach licznych projektów dla sektora opieki zdrowotnej jako dostawca usług dla wszystkich głównym marek.

Wsparcie dla produktów wszystkich głównych producentów

Nasze usługi zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o krytycznych systemach Twojej firmy. W przypadku awarii zapewniamy wsparcie dla sprzętu wielu znanych producentów i systemów operacyjnych.

Centrum naprawcze

W naszym centrum naprawczym prowadzimy konserwację, naprawy i badanie funkcjonalności urządzeń diagnostycznych i analitycznych.

Certyfikowani technicy

Nasi pracownicy są upoważnieni do prowadzenia napraw i kontroli bezpieczeństwa w naszych zakładach zgodnie z zaleceniami każdego z producentów.

Rozległe doświadczenie

Od momentu otwarcia naszego centrum naprawczego w 1990 roku nieustannie rozwijamy ofertę usług dla sektora IT.
 • 1990

  Rozszerzamy nasz serwis techniczny o naprawy monitorów i drukarek.

 • 1993

  Rozpoczynamy naprawianie napędów taśmowych i głowic drukujących.

 • 1998

  Przenosimy się do nowej siedziby firmy i wprowadzamy własny serwis naprawczy.

 • 2005

  Otrzymujemy pierwsze zlecenie z zakresu technologii medycznej: naprawa monitorów i zasilaczy do urządzeń analitycznych.

 • 2010

  Podpisujemy europejską umowę serwisową i konserwacyjną na specjalne mobilne urządzenia diagnostyczne z amerykańskim producentem.
  Modernizujemy nasze obiekty, aby spełniały specjalne wymagania w zakresie dekontaminacji.

 • 2012

  Poszerzamy naszą ofertę usług o odnowienie aparatury laboratoryjnej.

 • 2014

  Unowocześniamy nasze obiekty, tworząc strefę w pełni chronioną przed wyładowaniami elektrostatycznymi do naprawy i konserwacji urządzeń medycznych.
  Od 2014 roku nieustannie poszerzamy umowę serwisową i konserwacyjną, aby umożliwić amerykańskiej marce urządzeń do diagnostyki mobilnej wejście na rynki w regionie EMEA.

 • 2018

  Rozszerzamy portfolio usług dla amerykańskiej marki urządzeń do diagnostyki mobilnej o obsługę urządzeń na wynajem.
  Usługa ta jest obecnie świadczona w ponad 50 krajach na całym świecie.