Zarządzanie cyklem życia Twojego sprzętu

W dynamicznym środowisku biznesowym stale kierujesz się rozwojem technologicznym i zmieniającymi się wymaganiami, uwzględniasz wytyczne klientów i prośby użytkowników tak szybko, jak to możliwe. Wszystko to wymaga adaptowalnego krajobrazu IT: Instalowany jest nowy sprzęt i oprogramowanie, unowocześniane, przebudowywane lub przenoszone są zasoby IT – a wycofany z użytku sprzęt IT trzeba odinstalować i zutylizować.

Zaprojektowanie i zorganizowanie infrastruktury centrum danych w całym cyklu życia to bardzo złożone zadanie. Ale tylko ci, którzy to opanują, skorzystają ze sprawnych centrów danych i niezakłóconej codziennej działalności.

refurbished_hardware

Zdejmujemy z Ciebie ciężar – kompleksowo i indywidualnie

Wszystkie działania w cyklu życia komponentów sprzętowych można podsumować pod pojęciem IMAC/R/D (Install, Move, Add, Change, Remove and Dispose). Zwykle wymagają one od zespołów IT krótkich czasów reakcji i realizacji – przy dużym nakładzie zasobów.

Aby te wysokie nakłady personalne i kosztowe we własnym dziale IT były jak najmniejsze, dobrze jest skorzystać z usług dostawcy Third-Party Maintenance (TPM). Nasi eksperci IT oferują indywidualnie dopasowane usługi serwisowe, obejmujące w dużej mierze zautomatyzowane procesy w łańcuchu usług opartym na potrzebach w zakresie cyklu życia sprzętu. W ten sposób minimalizujemy źródła błędów i zapewniamy wysoką dostępność Twojego centrum danych.

Floor Services Details

Usługi stałe: Install, Move, Add and Change

Install

Zgodnie z Twoimi indywidualnymi wymaganiami pozyskujemy niezbędny sprzęt, zajmujemy się montażem w centrum danych, pierwszą instalacją i integracją z infrastrukturą.

Move

W przypadku zmiany lokalizacji świadczymy usługi od zarządzania projektem do wdrożenia: Przygotowujemy infrastrukturę, zajmujemy się demontażem i zapewniamy bezpieczny transport do nowej lokalizacji zgodnie z wytycznymi RODO. Na miejscu integrujemy sprzęt z infrastrukturą i uruchamiamy go. Zakres usług jest zróżnicowany – od przenoszenia pojedynczych serwerów po złożone środowiska centrów danych, składające się z kilkuset urządzeń.

Add

Ponieważ wymagania techniczne lub strategiczne mogą się zmieniać w czasie, w razie potrzeby modernizujemy sprzęt lub instalujemy nowe systemy operacyjne. Chętnie zapewnimy też wsparcie w zakresie dostosowania umów i licencji.

Change

Przejmujemy również wymianę sprzętu i oprogramowania oraz doposażenie do wymaganych potrzeb – łącznie z odpowiednim dostosowaniem konfiguracji.

Kiedy cykl życia się kończy: Remove and Disposal

Nawet jeśli żywotność sprzętu można zdecydowanie przedłużyć dzięki konserwacji przez stronę trzecią, w pewnym momencie okres użytkowania sprzętu wygaśnie. Jednak demontaż i utylizacja sprzętu również muszą być odpowiednio zorganizowane i mogą nawet przynieść korzyści ekonomiczne.

Remove

Jeśli Twój zużyty sprzęt IT ma zostać poddany recyklingowi lub utylizacji, wspieramy Cię w całym procesie: Zajmujemy się migracją nadal dostępnych danych, odinstalowaniem i demontażem sprzętu.

Disposal

Co zrobić ze zużytym sprzętem? ajmujemy się profesjonalnym odbiorem sprzętu, zgodnie z życzeniem eliminujemy go w sposób przyjazny dla środowiska, w tym poddajemy recyklingowi, lub odnawiamy go w jakości pozwalającej na jego dalsze użytkowanie.

Wszystkie nośniki danych są oczyszczane w sposób uniemożliwiających ich ponowne odczytanie, a systemy są przygotowywane do przechowywania lub utylizacji.

Bezpieczeństwo danych – poza cykl życia

Bezpieczne usuwanie danych jest procesem wrażliwym i musi być przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów. Dlatego współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi specjalistami, którzy bezpowrotnie usuwają dane z Twoich nośników danych, zgodnie z RODO i BSI. Stosując konsekwentnie przejrzyste procedury, zapewniamy udokumentowane i zabezpieczone przed modyfikacjami usuwanie danych – w ten sposób chroniąc Twoje dane także po zakończeniu cyklu życia urządzeń.

Zrównoważony rozwój dzięki recyklingowi i renowacji

Nawet wysłużony sprzęt IT jest cenny. Nawet jeśli nie możesz już używać swoich systemów jako całości lub nie chcesz tego robić, to komponenty i surowce w nich użyte mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. W ten sposób wnosisz istotny wkład w gospodarkę obiegową i chronisz środowisko w dwójnasób:

 1. Zmniejszasz zużycie energii i emisję CO2, ponieważ trzeba wydobyć mniej surowców oraz wyprodukować i przetransportować mniej urządzeń.
 2. Unikasz zanieczyszczeń, które mogłyby zostać uwolnione do powietrza i wody poprzez spalanie odpadów lub ich składowanie na wysypiskach.

Ponadto: Nie wyrzucając technologii o wysokiej wartości, lecz sprzedając ją do dalszego wykorzystania, uzyskujesz częściowy zwrot z pierwotnej inwestycji w sprzęt.

nachhaltigkeit_imac/r/d

Odnowiony sprzęt

Serwery, rozwiązania pamięci masowej i inne urządzenia, które sprzedajesz nam do recyklingu, są sprawdzane pod kątem pełnej funkcjonalności, czyszczone i w razie potrzeby naprawiane. Ten odnowiony („refurbished”) i sprawdzony pod względem jakości sprzęt może być ponownie wykorzystany jako kompletny system lub jego poszczególne elementy – i w ten sposób otrzymuje drugie życie.
Dla centrów danych zakup odnowionego sprzętu jest również bardzo atrakcyjny: Jest to łatwo dostępna, przyjazna dla środowiska i do 50 procent tańsza alternatywa dla porównywalnych nowych towarów.

Recykling

Jeśli ponowne wykorzystanie urządzeń lub poszczególnych komponentów nie jest możliwe, nie musi to oznaczać końca użytych materiałów: W profesjonalnych procesach recyklingu można odzyskać poszczególne części i cenne surowce i w ten sposób udostępnić je ponownie w obiegu gospodarczym.
Jako część Grupy Evernex oferujemy kompleksową usługę zgodną ze standardem WEEE (dyrektywa UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) lub współpracujemy z jednym z naszych certyfikowanych partnerów w zakresie utylizacji. Dzięki temu surowce są przetwarzane zgodnie z rodzajem, a zanieczyszczenia są utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.
Dla centrów danych zakup odnowionego sprzętu jest również bardzo atrakcyjny: Jest to łatwo dostępna, przyjazna dla środowiska i do 50 procent tańsza alternatywa dla porównywalnych nowych towarów.
Dowiedz się więcej
hochverfügbare_systeme_zum_kleinen_preis

Certyfikowany serwis end-to-end w skrócie

Wymagania prawne i odpowiednie technologie ulegają ciągłym zmianom. Jest to kolejny powód, dla którego wycofanie starego sprzętu z eksploatacji i przekazanie go do recyklingu zgodnego ze zrównoważonym rozwojem jest kosztowne i pracochłonne administracyjnie. W celu zaoszczędzenia zasobów i budżetów oraz, aby dział IT mógł skupić się na swojej podstawowej działalności, przejmujemy cały proces:

 1. Wiedza na temat rozwoju technicznego i prawnego
 2. Dostosowane certyfikaty i profesjonalne procesy
 3. Dezinstalacja i demontaż
 4. Pakowanie i logistyka
 5. Bezpieczne usuwanie danych
 6. Regeneracja sprzętu i jego komponentów
 7. Odzysk surowców
 8. Utylizacja pozostałości i materiałów niebezpiecznych
 9. Dokumentacja i pełna weryfikowalność

Elastyczny sprzęt dla Ciebie

Potrzebujesz wydajnego i szybko dostępnego sprzętu? Dowiedz się więcej o naszym odnowionym sprzęcie i naszych modelach wynajmu:
Dowiedz się więcej

Finansowanie sprzętu i usług

Szukasz sposobu finansowania dostosowanego do Twoich wymagań i budżetu? U nas znajdziesz elastyczne rozwiązania, od leasingu sprzętu do kompleksowej obsługi:
Dowiedz się więcej

Twoje wymagania. Nasze usługi.

Interesują Cię nasze usługi IMAC/R/D? Umów się na konsultację – bez żadnych zobowiązań!