Rynek i wzrost na oku: Sebastian Pawlak nowym Dyrektorem Zarządzającym Technogroup Polska

Zamierza umacniać obecność rynkową zewnętrznego dostawcy usług serwisowych

Sebastian Pawlak został nowym Dyrektorem Zarządzającym Technogroup Polska, niezależnego od producentów sprzętu dostawcy usług serwisowych w zakresie centrów danych. Zastąpił na tym stanowisku Arkadiusza Maryniaka, który poświęci się nowym zadaniom poza przedsiębiorstwem. Dziękujemy Arkadiuszowi Maryniakowi za jego wieloletnie zaangażowanie i lojalność.

Sebastian Pawlak posiada wysokie kompetencje specjalistyczne i doświadczenie zarówno w obszarze technicznym, jak i sprzedażowym. Przez dziesięć lat pracował w Hewlett Packard Enterprise i cztery lata w DELL Technologies. Wie, jak kierować zmotywowanym i dobrze zorganizowanym zespołem.

Pawlak już teraz dostrzega duży potencjał dla zewnętrznej obsługi serwisowej na rynku polskim i międzynarodowym. – W ciągu ostatnich dwóch lat w wielu firmach wzrosła presja na cyfryzację i jednocześnie presja obniżania kosztów. Ponadto, coraz większego znaczenia nabiera potrzeba bardziej zrównoważonego rozwoju w branży IT. Nasze portfolio oferuje firmom możliwość pogodzenia tych trzech celów. Niezależne od producentów usługi serwisowe wydłużają cykl życia sprzętu po zakończeniu wsparcia ze strony producenta, dzięki czemu inwestycje w nowy sprzęt mogą okazać się zbędne. Nasz odnowiony sprzęt i oferty recyklingu są zarówno opłacalne, jak i przyjazne dla środowiska. Jestem przekonany, że nasza indywidualna oferta dla klienta oraz wysoka jakość usług pozwolą nam na dalsze umacnianie pozycji rynkowej i odnoszenie sukcesów na arenie międzynarodowej w ramach Grupy Evernex.

W 1991 roku w Warszawie zostało założone pierwotne przedsiębiorstwo CPU Service. W 2019 roku CPU Service stało się członkiem Technogroup IT-Service GmbH, a w 2021 roku częścią Grupy Evernex, lidera rynku w zakresie zewnętrznej obsługi serwisowej w Europie.

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.    Please prove you are human by selecting the plane.