Technogroup, wraz z poszczególnymi spółkami Technogroup, jest wiodącym dostawcą usług B2B niezależnym od producentów systemów IT. Kompleksowe pakiety serwisowe pomagają zapobiegać awariom sprzętu oraz naprawiać im, a także wydłużają żywotność systemów informatycznych w firmach z różnych branż niezależnie od ich wielkości, przy zachowaniu niskich kosztów.

Twoje zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego chcemy przedstawić w skrócie sposób, w jaki wykorzystujemy oraz przetwarzamy dane osobowe użytkowników.

Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Zgodnie z art. 4 para. 1 RODO UE są to indywidualne dane dotyczące osobistych lub materialnych okoliczności związanych z określoną lub możliwą do zidentyfikowania osobą. Obejmuje to na przykład dane takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, a w stosownych przypadkach również dane użytkownika, takie jak adres IP.

Ogólne gromadzenie danych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników, gdy kontaktują się z nami w sprawie któregokolwiek z naszych produktów oraz dokonują u nas zakupów towarów i usług. Gromadzimy również następujące dane osobowe:

– Adres IP

– Nazwa domeny strony internetowej, z której użytkownik przeszedł

– Nazwy wyszukiwanych plików

– Data i godzina przesłania zapytania

– Nazwa dostawcy internetowego

– A także system operacyjny i wersja przeglądarki urządzenia mobilnego użytkownika (jeśli dotyczy)

Adresy IP przechowujemy (jeśli w ogóle) maksymalnie przez okres siedmiu dni. Dane te są przechowywane ze względu na bezpieczeństwo danych, aby zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo naszego systemu. Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia statystycznej analizy anonimowych rekordów danych.

Zakres gromadzenia i przechowywania danych

Zasadniczo korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. Możemy jednak potrzebować danych osobowych użytkownika, aby umożliwić nam faktyczne świadczenie usług. Dotyczy to zarówno przesyłania materiałów informacyjnych lub zamówionych przez niego towarów, jak również udzielania odpowiedzi na poszczególne zapytania.

Jeśli użytkownik zleci nam wykonanie usługi lub wysyłkę towarów, wówczas będziemy gromadzić i przechowywać jego dane osobowe zasadniczo wyłączanie w takim w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania usługi lub realizacji umowy. W tym celu może być konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika firmom, z usług których korzystamy w celu świadczenia usług lub realizacji umowy, takich jak firmy transportowe lub dostawcy usług.

Po całkowitym zrealizowaniu umowy dane użytkownika są blokowane oraz usuwane po upłynięciu okresu przewidzianego w przepisach podatkowych i handlowych, chyba że użytkownik udzieli wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z jego danych.

Jeśli użytkownik użyje swojego adresu e-mail do subskrybowania naszego newslettera, będziemy korzystać z jego adresu e-mail do momentu anulowania subskrypcji newslettera również do naszych własnych celów reklamowych w uzupełnieniu do danych przekazanych w związku z realizacją umowy.

 

Kontakt z nami

Podczas kontaktów z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail) informacje podane przez użytkownika w celu przetwarzania jego zgłoszenia są przetwarzane zgodnie z art. 6 para. 1 lit. b RODO. Informacje o użytkownikach mogą być przechowywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub w podobnym systemie organizacji zgłoszeń (zarządzanie potencjalnymi klientami). Korzystamy z systemu CRM HubSpot dostarczanego przez firmę HubSpot, Inc. HubSpot Headquarters (Cambridge, MA) 25 First St., 2nd floor Cambridge, Massachusetts 02141, Stany Zjednoczone w oparciu o nasz uzasadniony interes (szybkie i skuteczne przetwarzanie zgłoszeń użytkowników). W tym celu zawarliśmy z HubSpot umowę o przetwarzanie zamówień zawierającą tzw. standardowe klauzule umowne, w której HubSpot zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i z zachowaniem standardów ochrony danych obowiązujących w UE. 

HubSpot

Korzystamy z Hub Spot, platformy do marketingu przychodzącego i sprzedaży, w oparciu o nasz uzasadniony interes (tj. analiza, optymalizacja i obsługa handlowa naszej oferty online w rozumieniu art. 6 para. 1 lit. f RODO). HubSpot korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer HubSpot w Stanach Zjednoczonych oraz są przechowywane na serwerach HubSpot.

HubSpot będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, sporządzania raportów na temat aktywności w ramach tej oferty online, a także świadczenia nam dodatkowych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online oraz Internetu. W tym przypadku można utworzyć pseudonimizowane profile użytkowników dotyczące użycia na podstawie przetworzonych danych. Korzystamy z usług HubSpot wyłącznie z aktywną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika będzie skracany przez HubSpot w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer HubSpot będzie przesyłany pełny adres IP w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Adres IP podany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi HubSpot. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie, zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat korzystania z danych HubSpot, ustawień i opcji rezygnacji można znaleźć na stronie internetowej HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Newsletter

Poniższe informacje mają na celu poinformowanie użytkownika o treści naszego newslettera, jak również o procedurach rejestracji, przesyłania i oceny statystycznej oraz prawie użytkownika do wyrażenia sprzeciwu. Subskrybując nasz newsletter, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie go oraz akceptuje opisane procedury.

Treść newslettera: Newsletter, wiadomości e-mail i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (zwane dalej „newsletterem”) wysyłamy tylko za zgodą odbiorcy lub na podstawie zezwolenia prawnego. O ile treść newslettera jest konkretnie opisana, jest ona istotna dla zgody wyrażonej przez użytkowników. Nasze newslettery zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach oraz naszej firmie.

Podwójne wyrażenie zgody i logowanie: Rejestracja w celu otrzymywania newslettera odbywa się za pomocą tzw. procedury podwójnego wyrażenia zgody. Innymi słowy po zalogowaniu się użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby uniemożliwić innym osobom zarejestrowanie się przy użyciu obcego adresu e-mail. Rejestracja do otrzymywania newslettera będzie rejestrowana w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymaganiami prawa. Obejmuje to zapisywanie logowania oraz czasu potwierdzenia, jak również adresu IP. Podobnie rejestrowane są zmiany w danych użytkownika przechowywanych przez dostawców usług dystrybucji. Dostawca usług dystrybucji: Dystrybucja newslettera odbywa się za pośrednictwem platformy dystrybucji newslettera Hubspot, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności dostawcy usług dystrybucji jest dostępna pod poniższym adresem:
https://www.hubspot.com/data-privacy

Ponadto dostawca usług dystrybucji może według własnych informacji przekazywać te dane w formie pseudonimizowanej, tzn. bez przyporządkowania do użytkownika, w celu optymalizacji lub ulepszenia naszych usług, np. na potrzeby technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newsletterów lub w celach statystycznych, aby umożliwić ustalenie, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Dostawca usług dystrybucji nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera do kontaktowania się z nimi ani do przekazywania ich jakimkolwiek osobom trzecim.

Poświadczenia: Zapisanie się do otrzymywania newslettera wymaga jedynie podania adresu e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska, aby móc zwracać się osobiście do użytkownika w newsletterze

Badanie statystyczne i analizy: Newsletter zawiera tzw. „sygnał nawigacyjny”, czyli plik o wielkości piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług dystrybucji po otwarciu newslettera. Umożliwia to wstępne pobranie informacji technicznych, takich jak informacje o przeglądarce i systemie, jak również adres IP i czas pobrania. Informacje te są wykorzystywane do poprawy wydajności technicznej usług w oparciu o ich specyfikację lub grupę docelową i jej zwyczaje czytelnicze, a także w oparciu o lokalizację (która może być określona za pomocą adresu IP) lub czas dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery zostaną otwarte, kiedy będą otwierane, a także które linki zostaną kliknięte przez użytkowników. Ze względów technicznych informacje te mogą być przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Niemniej śledzenie zachowania poszczególnych użytkowników nie jest ani naszym celem, ani naszego dostawcy usług dystrybucji. Analizy te służą nam do rozpoznania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i odpowiedniego dostosowania prezentowanych przez nas treści lub przesyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami użytkowników.

Korzystanie z usług dostawcy usług dystrybucji, przeprowadzanie badań statystycznych i analiz, jak również rejestrowanie procesu rejestracji, opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 para. 1 lit. f RODO. Pragniemy stosować przyjazny dla użytkownika i bezpieczny system dystrybucji newslettera, który zarówno służy naszym celom biznesowym, jak również spełnia oczekiwania użytkowników.

Wypowiedzenie/odwołanie – w każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, co jest równoznaczne z wycofaniem udzielonej zgody. Jednocześnie wygasa zgoda użytkownika na dystrybucję przez dostawcę usług dystrybucji oraz prowadzenie analizy statystycznej. Niestety oddzielne wycofanie zgody na dystrybucję przez dostawcę usług dystrybucji lub analizę statystyczną nie jest możliwe. Link do rezygnacji z otrzymywania newslettera znajduje się na końcu każdego przesłanego newslettera. Jeśli użytkownik subskrybował newsletter i wycofał rejestrację, jego dane osobowe zostaną usunięte, w przeciwnym razie zablokujemy te dane, aby uniemożliwić ich dalsze wykorzystanie, oraz będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z wymaganiami prawnymi (takimi jak np. obowiązek przechowywania).

Zobowiązanie HubSpot do ochrony transferu danych z UE oraz znaczenie programu Tarczy Prywatności TSUE z 16 lipca 2020 r. dla klientów i partnerów HubSpot:
https://www.hubspot.com/data-privacy/

Narzędzia innych firm

Korzystamy z HubSpot Chat jako narzędzia do komunikacji bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Integracja odbywa się za pomocą widgetu na stronie internetowej.

Korzystamy z narzędzia HubSpot jako narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami oraz do zarządzania relacjami z klientami. Integracja odbywa się za pomocą piksela śledzącego. Polityka prywatności: 

https://legal.hubspot.com/privacy-policy 

Gromadzenie danych przy użyciu narzędzia Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, które służy do analizy stron internetowych, dostarczanego przez firmę Google, Inc. Google Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Są to na przykład informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, adresie IP użytkownika, stronie internetowej, którą użytkownik odwiedził poprzedni (adres URL strony odsyłającej), a także data i godzina odwiedzenia naszej strony internetowej. Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, generowane przez ten plik tekstowy, są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania analiz aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Jeśli jest to wymagane przez prawo, lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google, wówczas Google będzie również przekazywać te dane podmiotom zewnętrznym. Wykorzystanie to ma charakter anonimowy lub pseudonimowy. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio od firmy Google na stronie http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information

Firma Google używa plików cookie DoubleClick DART

Użytkownicy mogą dezaktywować korzystanie z plików cookie DART, odnosząc się do postanowień dotyczących ochrony danych w sieciach reklamowych i sieci treści Google. W tym przypadku nie są zapisywane żadne bezpośrednie dane osobowe użytkownika, jedynie jego adres IP. Informacje te mają na celu pomóc nam w automatycznym rozpoznaniu użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej oraz ułatwić mu poruszanie się po niej. Pliki cookie umożliwiają nam na przykład dostosowanie strony internetowej do zainteresowań użytkownika lub zapisanie jego hasła, tak aby nie musiał go wpisywać ponownie przy każdej kolejnej wizycie.

Można oczywiście przeglądać naszą stronę internetową bez korzystania z plików cookie. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy rozpoznali jego komputer przy ponownej wizycie, może uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim komputerze, wybierając opcję „Nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, można znaleźć w instrukcjach dostawcy przeglądarki. Jednak nieakceptowanie plików cookie może spowodować pogorszenie funkcjonowania naszej strony internetowej.

Można zapobiec instalacji plików cookie poprzez zmianę odpowiednich ustawień swojego oprogramowania do przeglądania Internetu (przeglądarki internetowej). Aby to zrobić, należy wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki internetowej.

LinkedIn

Zasadniczo firma LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia/UE – „LinkedIn”) ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania strony naszej firmy w serwisie LinkedIn. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis LinkedIn można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę naszej firmy w serwisie LinkedIn, śledzi ją bądź komunikuje się w nią, serwis LinkedIn przetwarza dane osobowe, aby dostarczyć nam statystyki i spostrzeżenia w anonimowej postaci. Zapewnia nam to informacje dotyczące typów działań wykonywanych przez użytkowników na naszej stronie (określane jako „analizy strony”). W tym celu serwis LinkedIn przetwarza w szczególności te dane, które użytkownik przekazał mu już wcześniej za pośrednictwem informacji zawartych w jego profilu, takie jak informacje dotyczące stanowiska, kraju, branży, stażu pracy, wielkości firmy i statusu zatrudnienia. Serwis LinkedIn będzie również przetwarzać informacje o sposobie interakcji ze stroną naszej firmy w serwisie LinkedIn, np. o tym, czy użytkownik obserwuje stronę naszej firmy w serwisie LinkedIn. Serwis LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych osobowych użytkowników za pomocą funkcji analizy strony. Mamy dostęp jedynie do sumarycznych analiz strony. Nie jesteśmy również w stanie wyciągać wniosków dotyczących poszczególnych członków na podstawie informacji zawartych w analizach strony. Przetwarzanie danych osobowych w ramach funkcji analiz strony jest prowadzone przez serwis LinkedIn oraz nas jako współadministratora danych osobowych. Przetwarzanie to służy naszemu uzasadnionemu interesowi, jakim jest ocena rodzajów działań wykonywanych na stronie naszej firmy w serwisie LinkedIn i ulepszanie naszej strony firmowej na podstawie tych spostrzeżeń. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 para. 1 f) RODO. Zawarliśmy z serwisem LinkedIn umowę dotyczącą przetwarzania danych jako współadministrator danych, która określa podział obowiązków w zakresie ochrony danych między nami a serwisem LinkedIn. Umowa dostępna jest pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Zgodnie z tą umową obowiązują następujące zasady:

Wspólnie z serwisem LinkedIn uzgodniliśmy, że serwis LinkedIn będzie odpowiedzialny za umożliwienie użytkownikom korzystania z jego praw przysługujących na mocy RODO. W tym celu można skontaktować się z serwisem LinkedIn online pod następującym adresem: (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de) lub za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w polityce prywatności. Aby skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony prywatności w firmie LinkedIn Ireland, należy kliknąć poniższy link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. Użytkownik może również skontaktować się z nami, korzystając z naszych danych kontaktowych, aby skorzystać ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w odniesieniu do analiz strony. W takim przypadku prześlemy żądanie do serwisu LinkedIn.

Wspólnie z serwisem LinkedIn uzgodniliśmy, że irlandzka Komisja Ochrony Danych będzie głównym organem regulacyjnym nadzorującym przetwarzanie danych w zakresie analiz strony. Użytkownik ma przez cały czas prawo do złożenia skargi do irlandzkiej Komisji Ochrony Danych (pod adresem www.dataprotection.ie) lub innego organu regulacyjnego.

Należy pamiętać, że serwis LinkedIn, zgodnie ze swoją polityką prywatności, może również przetwarzać dane osobowe w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach trzecich. Serwis LinkedIn będzie przekazywał dane osobowe wyłącznie do krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatności zgodnie z art. 45 RODO lub na podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 RODO.

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

XING

Zasadniczo New Work SE (Niemcy/UE) jest wyłącznym administratorem danych podczas wizyty na naszym profilu XING. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez New Work SE można znaleźć na stronie https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Wykorzystanie technologii SalesViewer®:

Ta strona internetowa korzysta z technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH w oparciu o uzasadniony interes operatora strony internetowej (§ 6 para. 1 lit. f RODO) w celu gromadzenia i zapisywania danych do celów marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji.

W tym celu stosowany jest kod oparty na języku JavaScript, który służy do rejestrowania danych dotyczących firmy i sposobu korzystania z witryny. Dane zarejestrowanie za pomocą tej technologii są szyfrowane przy użyciu niemożliwej do odtworzenia funkcji jednokierunkowej (tzw. funkcja skrótu). Dane te są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do określania tożsamości osób odwiedzających stronę

Dane przechowywane przez firmę SalesViewer zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu, oraz nie będą występować jakiekolwiek prawne zobowiązania do ich zachowywania.

Zapisywanie i przechowywanie danych można w każdej chwili wyłączyć ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość, klikając przycisk https://www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić programowi SalesViewer® zapisywanie danych użytkownika. W takim przypadku na urządzeniu użytkownika zapisywany jest plik cookie dotyczący rezygnacji dla tej strony internetowej. W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce konieczne będzie ponowne kliknięcie tego linku.

Gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących użycia

W celu optymalizacji działania naszej strony internetowej gromadzimy i przechowujemy dane, takie jak np. data i godzina wejścia na stronę oraz strona, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę, chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania tych danych.

Są one anonimizowane, bez identyfikowania konkretnego użytkownika strony internetowej. W razie potrzeby profile użytkowników są przygotowywane przy użyciu pseudonimizacji. Również w tym przypadku nie występuje żadne powiązanie między osobą kryjącą się za pseudonimem a zgromadzonymi danymi dotyczącymi użycia. Używamy również plików cookie do zbierania i przechowywania danych dotyczących użycia.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które służą do przechowywania informacji statystycznych, takich jak system operacyjny, program do korzystania z Internetu (przeglądarka internetowa), adres IP, poprzednio odwiedzana strona internetowa (adres URL strony odsyłającej) oraz godzina. Gromadzimy te dane wyłącznie w celach statystycznych, a także na potrzeby dalszej optymalizacji naszej obecności w Internecie oraz zwiększenia atrakcyjności naszej oferty.

Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się wyłącznie charakter anonimowy lub pseudonimowy i nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków w odniesieniu do użytkownika jako konkretnej osoby.

Wykorzystanie przypisanych danych

Przestrzegamy zasady wykorzystania oraz gromadzenia, przetwarzania i przechowywania przypisanych danych użytkownika wyłącznie do celów, o których zostaliśmy powiadomieni przez użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że będzie to konieczne do świadczenia usług lub realizacji postanowień umowy. Przekazywanie danych instytucjom państwowym i organom uprawnionym do otrzymania informacji odbywa się wyłącznie w ramach ustawowego obowiązku informacyjnego, lub gdy jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji na mocy orzeczenia sądu.

Bardzo poważnie pochodzimy również do kwestii wewnętrznej ochrony danych. Zobowiązujemy naszych pracowników oraz firmy usługowe, którym zlecamy świadczenie usług, do zachowania poufności i przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawo do informacji i prawo do odwołania przekazanych uprawnień

Użytkownik może w dowolnym momencie otrzymać bezpłatną informację na temat swoich danych, które przechowujemy, bez podawania przyczyny. Użytkownik w każdej chwili może zażądać zablokowania, skorygowania lub usunięcia zgromadzonych przez nas danych oraz sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych w formie anonimowej lub pseudonimowej w celu optymalizacji działania naszej strony internetowej. Zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych można również w każdej chwili odwołać bez podawania przyczyny. W tym celu należy skorzystać z adresu podanego w informacjach prawnych. Jesteśmy do dyspozycji przez cały czas w przypadku jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących naszych informacji o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

Należy mieć na uwadze, że przepisy dotyczące ochrony danych i postępowania w zakresie ochrony danych, np. w firmie Google, mogą ulegać ciągłym zmianom. W związku z tym zalecane i konieczne jest uzyskiwanie bieżących informacji na temat zmian w przepisach ustawowych i praktykach firm, takich jak Google.

Z uwagi na obecną sytuację prawną i rozwój wydarzeń, które w większości jeszcze nie dobiegły końca, zaznaczamy, że uważnie monitorujemy bieżącą sytuację. Ponadto pracujemy aktualnie nad nową stroną internetową, która będzie w pełni zgodna z wymagani prawnymi w zakresie ochrony danych.

Komisarz ds. ochrony danych

Aby skontaktować się ze specjalistą operacyjnym ds. ochrony danych firmy Technogroup IT-Service GmbH, należy wysłać wiadomość pod adres datenschutz@technogroup.com lub użyć adresu podanego poniżej.

Technogroup IT-Service GmbH

Feldbergstrasse 6

65239 Hochheim am Main

Niemcy

Telefon: +49 6146 8388-0

E-mail: datenschutz@technogroup.com